سه‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1388

   

طراحی روی نقوشی که به گونه های بی شماری ساخته شده اند برایم نوعی زورآزمایی فنی است. کلمه (شب سینماگران) از آن جهت که تعداد حروف آن زیاد بود طراحی مونوگرام آن آسان تر به نظرمی آمد تا آرم نوشتاری ، بودن 8 نقطه در یک آرم ترکیب بندی منسجمی رامی طلبید، ترکیب وتقسیم بندی های هندسی همیشه این شانس رابه من می دهد که براساس آن نقوش متنوعی را ایجاد کنم . تاثیرگذاری این آرم نوشتاری به عنوان یک علامت خاص، بستگی به قابلیت به یاد سپردن آن دارد. نام های کامل هرچند طولانی می توانند به یادماندنی باشند، زیرا مانند متن درلحظه خوانده می شوند، به این سبب تاثیرگذارترند. اما استفاده از آنها در زمینه های فرهنگی مختلف ممکن است مشکل آفرین باشد.Design: Siamak Emami