دوشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1389

 

  

  

 

انجمن سُرمه مرکز  تجمع و محیط ارتباطی هنرمندان همه ی ایران است. کیفیت معنوی اهداف این انجمن، مرا به فکر طراحی نقش آشنا اما با ترکیبی جدید انداخت. این چشم به ماهیت انجمن که مجموعه ای ازهنرمندان با شیوه ها و دیدگاه های مختلف هنری هستند اشاره دارد.Design: Siamak Emami